Beskrivende agenda

Kommunikasjon er noe som går igjen i flere av mine andre konsepter. Det er grunnleggende for mye av det vi trener på.

I denne modulen ser vi på ulike adferdsmodeller, historien bak de og hvordan de brukes i dag. Jeg er sertifisert innen flere verktøy, men ofte bruker jeg DISC, Thomas Profile, Master International eller PAPI.

Temaer vi belyser er selvinnsikt (kan også inkludere en test for adferd med tilbakemelding), hvilke adferdstyper vi har vanskelig å kommunisere med og hvilke vi behersker bra. Begrep som er viktige å forstå er persepsjon, empati og ikke minst fleksibilitet.

Vi kan ha forskjellig fokus på kurset fra:

·         Salg

·         Kundekommunikasjon

·         Konflikthåndtering

·         Rekruttering og teamsammensetting

·         Motivasjonsteorier

·         Mange andre


Felles for alle ulike fokusområder er å få konkrete verktøy å bruke i etterkant. For salg, forhandling og kundebehandling kan det bety å utarbeide en "8-tallsoppgave". Det kan også resultere i handlingsplaner, personlig utvikling eller rekrutteringsstrategi.

Agenda for modul 5 om adferdstyper:

·         Holdninger og endringer

·         Hva er adferdsmodeller

·         Vanskelige og enkle personer å kommunisere med

·         Gjennomgang av teori om kommunikasjonsmodellen

·         Hvor er jeg (evt test og individuell feedback)

·         Hva betyr empati og fleksibilitet

·         Utarbeidelse av praktisk verktøy (8-tallsmodellen)


Et slik kurs har mange øvinger og workshoper underveis, og bruker humor og motivasjon til å forsterke effekten av kommunikasjonskompetansen.

 

Hos mange bedrifter jeg har implementert denne modellen i, inkluderer vi en personlig feedback til alle deltakerne. Den deles i to ulike tilbakemeldinger.

1.    En konfidensiell del som inkluderer analyse av ulike profiler, mønsterskift og styrker og utfordringer.

2.    En mer generell del som de kan dele med gruppen og leder i etterkant.

Den generelle delen kan brukes for å lage en oversikt over hele avdelingen og så kan man lage workshop om avdelingens styrker og utfordringer. Dette er et godt verktøy for videre utvikling, blant annet i møter, diskusjoner og i fordeling av oppgaver og organisering av team.

 

For kundebehandling så er de viktigste resultatene av modulen:

1.    Økt personlig motivasjon og grunnlag for personlig utvikling

2.    Styrket arbeidsmiljø og tydeliggjøring av avdelingens styrker og utfordringer

3.    Og viktigst: Utvikling av 8-tallsmodellen som er verktøyet for bruk i implementering av kunnskapen og tilpasset kundebehandling i telefon, i møte med kunden eller salg.